FRISKVÅRDSINSATSER

Vi hjälper er att lyckas till en starkare vardag!

Health of Nordic arbetar med att hjälpa företag, organisationer och aktörer att bistå med hälsotjänster för lönsam friskvård på grupp och individnivå.

På ett proaktivt och kvalitativt arbetssätt bidrar vi till att skapa långsiktiga och hållbara hälsostrategier för att öka era frisknärvaro vinster inom företaget och förstärkning av Employer Value Proposition.

Att skapa framgång med frisknärvaro krävs ett nytänkande kring lönsamma och effektfulla proaktiva insatser för att förbättra och stärka medarbetarnas hälsa. En välmående medarbetare kan vara företagets viktigaste resurs. Genom att målmedvetet och strategiskt arbeta med rätt friskvårdsinsatser kan ert företag, partners minska sjukfrånvaro och samtidigt öka hälsovinster och produktiviteten hos medarbetaren och arbetsplatsen.

Efter erfarenhet vet vi att det är rätt kompetens och rätt typ av lönsamma och effektfulla insatser som krävs för att få igång så väl nybörjare, motionärer eller elit.

Att erbjuda kundanpassade lösningar skapar vi  gladare, motiverande och starkare medarbetare som ökar både i produktivitet och välmående.

Tillsammans med oss på Health of Nordic kan du som HR, Hälsoutvecklar, eller aktör av hälsoinsatser rita kartan som visar vägen till era medarbetares och kunders frisknärvaro både på- och utanför arbetsplatsen i ett framgångriktigt proaktivt hälsoarbete.

Populära insatser just nu är:

Vi tror på friskvårdsinsatser som skapar, friska, produktiva och starka medarbetare för en starkare vardag.


Digitalt träningsläger


Hälsopedagog, hälsocoaching


Kontor & OfficeYoga


Personlig träning


Föreläsningar / Event / Friskvårdsdagar


Bemanning - Vikariepool Hälsotjänster

Gruppträning