OM OSS

HM-0613-office_workout


Storyn om Health of Nordic startade som en idé i huvudet på grundaren Daniel A Hugosson. Han såg ett behov hos sina kunder att kunna erbjuda en välfylld ”verktygslåda” som hjälper företag att ha rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tillfälle på ett lönsammare och effektivare sätt genom ett metodiskt och kvalitativt arbetssätt bidra till att skapa långsiktiga och hållbara strategier inom bemanning, rekrytering och friskvårdsinsatser.

Daniel kommer senast från hälsoföretaget Twitch. Där han i 4 år arbetat i rollen som verksamhetsområdeschef  inom träning på Twitch som ansvarig för leverans, personal, kvalitet, ekonomi och utveckling i affärsområdet.

Health of Nordics grundare Daniel A Hugosson har tidigare i många år varit med och utbildat samt startat upp personlig träning och gruppträning på 6 olika marknader och arbetat på många olika positioner i hälsa/ träningsbranschen, exempelvis som HR-.specialist, träningskoordinator, utbildare, produktchef, utbildningsansvarig och naturligtvis som instruktör och inspiratör på stora som små sammanhang.

– Det känns både naturligt och inspirerande att ta det här steget och få möjligheten att använda mina erfarenheter ur ett nytt perspektiv.

Health of Nordics mål kommer som alltid att ligga på att skapa tydliga kundupplevelser samtidigt som vi säkerställer en stark långsiktig lönsamhetsutveckling för våra kunder.

De ekonomiska förhållandena och verksamhetsförhållandena har förändrat kraven inom hälsobranschen under de senaste åren i en bransch med ständigt ökande kostnader med små marginaler är det allt viktigare nu att kunna optimera kostnadseffektiva tjänster inom personal, drift och hälsoinsatser.

-säger Daniel A Hugosson.


Health of Nordic Mission

Our business och syfte med våra tjänster är att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser våra kunders behov med kvalificerad personal som är dedikerade uppdraget.

Health of Nordic system

  • Vi har en gedigen branscherfarenhet, stark entreprenörsanda och en stor portion doer- attityd.
  • Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi bästa lösningar för våra kunder och konsulter med beprövade och kvalitetssäkrade tjänster.
  • Professionellt partnerskap i bemanning, rekrytering och friskvård.
  • Verksamhetsområdena är i sin tur uppdelade i ett antal specialistområden inom såväl privat som offentlig sektor.
  • Snabba och effektiva bemannings- och rekryteringslösningar.
  • Skapar mätbar effekt och kostnadseffektiva.
  • Engagerade och lyhörda.
  • Beprövade erfarenheter, kompetenser och kundcase.
  • Tjänster av god kvalitet som skapar engagemang, närhet och flexibilitet.
  • Stort kontaktnät och en diger kandidatbank

Vår vision är att maximera, realisera och vidareutveckla våra kunders hälsoinvesteringar och vara det självklara valet vid personaluthyrning, friskvårdsinsatser och rekrytering. Genom ett metodiskt och kvalitativt arbetssätt bidrar vi till att skapa långsiktiga och hållbara strategier för en starkare vardag.