Rekryteringsprocessen

cc541d_401b0e199df44fe18bdc9de62f125bef

Rekryteringsprocessen

Vi arbetar efter en väl utarbetad rekryteringsprocess som kvalitetssäkrar vårt arbete. Som kund kan ni tryggt luta er tillbaka för att sedan få ett slutligt urval på ett fåtal kandidater att själv välja bland.

Vi kan också gå in och stödja er i delar av processen och göra, till exempel, en andra intervju eller testa utvalda kandidater.

Förberedelsen

Varje rekrytering börjar med att vi tillsammans gör en behovs- och verksamhetsanalys för att få en överblick över er verksamhet och era behov. När vi fått en tydlig bild av vad ni söker gör vi ett arbetsplatsbesök och sätter vi upp en kravprofil och arbetsbeskrivning. Förberedelserna avslutas med en annonsformulering, därefter upprättar vi ett rekryteringsavtal.

Kandidatsökning- Matchmaking

Förutom annonsering genom olika rekryteringskanaler som print, digitala och sociala medier, gör vi en kandidatsökning via vårt eget breda nätverk. Ibland är det även aktuellt med en intern och extern search. När ansökningstiden är slut gör vi ett första urval av intressanta ansökningar.

Urvalsprocessen

Urval
När urvalet är färdigt påbörjar vi telefonintervju eller korta intervjuer med de mest intressanta kandidaterna. Därefter gör vi ett nytt urval och utför djupintervjuer för att få en mer ingående bild av kandidaterna. När intervjuerna är färdiga och vi gjort referenstagning sammanställer vi och kartlägger de kandidater som vi tror är mest intressanta för er som kund.

Presentation kund

När vi tagit ut de kandidater som vi tror passar bäst för tjänsten gör vi en kandidatpresentation där ni får en strukturerad sammanställning som gör det lätt att jämföra kandidaterna.

Anställning

När ni valt ut er slutgiltiga kandidat och kommit överens kring lön, uppsägning och övriga arbetsvillkor är vårt arbete oftast klart. Men självklart kan vi vara med och rådgöra kring dessa frågor också om så önskas. Men, vanligast är att kund skriver ett avtal med medarbetaren och planerar start och introduktion på egen hand.