Vikariepool Hälsotjänster

Scenario: Ordinarie Hälsopedagog ringer sig sjuk- Ingen på företaget kan ta de beställda hälsoprofilbedömningarna ute hos kundföretaget. - Lugn vi hjälper er!
Gör så att du ringer oss på Health of Nordic
12:00 Health of Nordic Hälsopedagog anländer.
17.30 Alla dagens HPB genomförs enligt ert ordinarie schema.

health_nordic_marklyft

Vi erbjuder snabba lösningar för kortare och längre perioder när ni har behov av bemanning, vikariepool till er verksamhet så att ni har tid att fokusera på kärnverksamheten.

Våra konsulter har alla licensierad utbildning och kvalitetssäkras kontinuerligt för att vara uppdaterade och leverera säker kompetents, engagemang och motivation.
Våra hälsopedagoger har bred erfarenhet av att driva hälsorelaterade utvecklings- och förändringsarbeten inom en rad olika verksamheter med en bred bas med helhetssyn på hälsa, pedagogiskt ledarskap och förändringsarbete.
Genom att erbjuda bemanning och kunskaper,färdigheter i tillämpat hälsoarbete till ert företag och vetenskapliga hälsopedagogiska teorier som har betydelse för människors hälsa, livsstil och levnadsvanor.
Health of Nordics konsulter brinner för hälsopedagogiska strategier och hur hälsofrämjande arbete kan bedrivas i olika sociala sammanhang, utifrån en helhetssyn på hälsa i livets alla åldrar.
Områden inom bemanning vi oftas anlitas till.

  • Kroppssammansättningsmätning
  • Hälsoprofilbedömning™ (HPB)
  • Konditionstest & fysiologiska tester
  • Hälsocoaching
Health of Nordics hjälper dig att snabbt och effektivt få rätt person på rätt plats.